Trafikk og konvertering er alfa og omega - Fredrik Blanke

Trafikk og konvertering er alfa og omega

Trafikk og konvertering bør være hovedfokuset til enhver bedrift til alle døgnets tider.
Uten disse to tingene driver man ikke en bedrift, da har man en hobby.

Uansett hva slags nettside eller nettbutikk man har, så vil du vel at noen skal se den? Det du alltid først trenger på nett er trafikk.

Og etter det vil du vel at de besøkende skal utføre en handling, enten det er å bli med på et nyhetsbrev, kjøpe et produkt eller hva det måtte være ? Ja, selvfølgelig!
Du trenger altså at siden din konverterer til en handling.

trafikk og konvertering på nett

Det er likevel lett for bedrifter å miste fokus på hva som tross alt er det aller viktigste.

Kanskje har din bedrift fått et nytt nettside design, men du kan ikke helt forstå hvorfor salgene synker?

Ja, da kan det godt tenkes, at det nye designet ikke er godt nok optimalisert for kjøp i forhold til det forrige designet.

Dermed kan man forvente seg på sikt å tape salg, hvis ikke tiltak settes inn for å forhindre dette. Det blir som en båt som lekker.

Heldigvis kan det meste spores på nett. Og det er vel i bunn og grunn, hva som gjør markesføring på nett så utrolig bra i forhold til annen markedsføring.

Noen viktige råd i forhold til trafikk og konvertering på nett er:

1. Ha god sporing av all trafikk inn til dine nettsider. Du bør ha inngående kjennskap til Google analytics og andre sporingsverktøy.

2. Hvor mye er et salg verdt for deg? Dette MÅ du vite, hvis du skal kjøpe trafikk og ikke gå med tap.

3. Hva er din konverteringsrate på dine sider? Dette MÅ du vite om du skal kunne maksimere salg og konvertering.

4. Kjør mange split-tester av forskjellige varianter av dine nettsider, for å se hva som fungerer best.

5. Jobb med å maksimere verdien av hvert besøk på dine sider.

6. Jobb med å utforske effekten av trafikk fra forskjellige kanaler, og ha et godt øye til hvordan trafikken konverterer på dine sider.

7. Maksimer og optimer alt du ser fungerer og fører til ønsket handling.

Er det en ting jeg er glad for, så er det at jeg valgte å fokusere på å tilegne meg kunnskap på trafikk og konvertering på nett.

Dette gjennom mange år med affiliate og perfomance marketing.

For jeg kan enkelt påstå at det ikke finnes noe viktigere. Aldri mist fokus! :)

Om fredrik

Fredrik Blanke er en etablert nettmarkedsfører og gründer. Fredrik har gjennom sine erfaringer fått en omfattende forståelse rundt det å markedsføre produkter og tjenester på nett.

følg meg her:

Skriv en kommentar: