Facebook Videoannonser Med Autoplay Midlertidig Utsatt - Fredrik Blanke
facebook videoannonser

Facebook Videoannonser Med Autoplay Midlertidig Utsatt

Facebook hadde etter planen tenkt å lansere videoannonser som startet automatisk (autoplay) i nyhetsfeeden engang i løpet av 2013.

Nå er dette satt på is pga. deres frykt for at det vil skape betydelig med harme blant deres brukere.

facebook videoannonser

facebook videoannonser

Facebook har allerede testet slike annonser, men da for et fåtall brukere.

De vil nok helt klart prøve seg forsiktig frem med dette, inntil de ser hva slags respons det får. Det hele er et høy-risiko prosjekt.

Videoannonser representerer på mange måter en ny, og potensielt stor inntektskilde for selskapet, så de har ikke råd til ikke å utforske mulighetene med dette.

Men om det altså vil komme videoannonser som automatisk starter uten noe form for brukerinteraksjon, er for tiden høyst usikkert per i dag.

Om fredrik

Fredrik Blanke er en etablert nettmarkedsfører og gründer. Fredrik har gjennom sine erfaringer fått en omfattende forståelse rundt det å markedsføre produkter og tjenester på nett.

følg meg her:

Skriv en kommentar: